PKU Connect

Maksymalny poziom naładowania pozytywną energią!

Dzielmy się pozytywną energią!

Cała energia świata kryje się w każdym z nas

Objawy nieleczonej fenyloketonurii

Ustaw wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
Objawy nieleczonej fenyloketonurii

Urodzenie dziecka chorego na PKU jest dla rodziców zawsze wielkim przeżyciem. Można jednak mówić o szczęściu, jakim od lat jest możliwość wczesnego rozpoznania choroby i natychmiastowego wprowadzenia leczenia. Trzeba bowiem pamiętać, że w grupie pacjentów z PKU żyją do dzisiaj chorzy, którzy nie mieli tyle szczęścia i urodzili się przed wprowadzeniem noworodkowych badań przesiewowych. Są to osoby, które prezentują cały zespół objawów nieleczonej PKU.

Należą do nich m.in.

 • ciężka niepełnosprawność intelektualna
 • padaczka
 • zaburzenia mowy – niektórzy chorzy w ogóle nie potrafią się porozumiewać
 • zaburzenia chodu – najciężej dotknięci pacjenci, szczególnie w późniejszych latach życia, poruszają się jedynie z pomocą osób trzecich lub są na trwale unieruchomieni w łóżku
 • postępujące wraz z wiekiem zaburzenia neurologiczne
 • małogłowie
 • zjawisko „rozcieńczenia” barwnika
 • zmiany wypryskowe na skórze
 • nieprawidłowy „mysi” zapach

 

Wielu chorych prezentuje ciężkie i utrudniające codzienne życie zaburzenia zachowania, takie jak:

 • nadpobudliwość z niekontrolowanymi napadami złości
 • napady agresji wobec innych oraz wobec siebie – te ostatnie mogą doprowadzić do dotkliwych samookaleczeń
 • zachowania destrukcyjne
 • zaburzenia snu
 • deficyty uwagi i zaburzenia koncentracji
 • zachowania autystyczne, m.in. lęk wobec osób obcych i wobec zmiany otoczenia
 • psychozy

Dzisiaj wiemy, że objawom tym można skutecznie zapobiegać dzięki wczesnemu wykryciu choroby i skutecznemu, długotrwałemu leczeniu dietą niskofenyloalaninową.

Autor: Dr hab. Maria Giżewska

Tabela PHE

Sprawdź

Kalkulator PHE

Oblicz

Najczęściej zadawane
pytania

Sprawdź
loading