Kiedy i na jakich zasadach przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? | PKUconnect

Zagadnienia prawne

Kiedy i na jakich zasadach przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków  wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z  niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku (czyli dziecku w wieku do ukończenia 16. roku życia, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności)

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (znaczny stopnień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 •  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów
  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 •  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 •  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 •  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów
  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników)

3) osobie, która ukończyła 75 lat

4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia (umiarkowanym stopnień niepełnosprawności oznacza:

 •  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 •  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów)

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Instytucją taką jest np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo – wychowawcza czy zakład opiekuńczo – leczniczy. Zasiłek nie przysługuje też osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego następuje na wniosek, który składa się w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest określony w załączniku nr 16 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Często można go znaleźć także na stronach www urzędu miasta/gminy czy ośrodka pomocy społecznej.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006.139.992)

Autor: Anna Nowakowska – adwokat

 

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

----